Enterprise Academy Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej. O PROJEKCIE

Matching

Data utworzenia inwestora: 27/05/2021

Produkcja MATCHING SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ DLA INWESTORA