Czy korzystali z innego rodzaju wsparcia? (sektor publiczny, sektor prywatny)