Dla firm

Enterprise Academy organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Świadczymy również kompleksowe doradztwo biznesowe dla firm wspierając procesy zarządcze.

Zakres programowy, terminy i formę zajęć każdorazowo ustalamy indywidualnie z klientem tworząc programy szkoleniowe optymalnie dopasowane do potrzeb szkolonej grupy.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, w parze trenerskiej co pozwala na szerokie spojrzenie na omawianą tematykę. 

Do szkoleń wykorzystujemy indywidualnie dobrane narzędzia i bardzo ciekawe gry biznesowe, które pozwalają doświadczać procesów. 

Dzięki posiadanemu certyfikatowi jakości ISO w działalności szkoleniowej i doradczej, mamy możliwość organizowania szkoleń z dofinansowaniem.

Zakres szkoleń to:

 • Komunikacja
 • Budowanie zespołu
 • Wzbudzanie odpowiedzialności
 • Zarządzanie sobą i zespołem w czasie
 • Zwiększanie efektywności osobistej i grupowej
 • Ustalanie priorytetów
 • Wyznaczanie i osiąganie celów
 • Negocjacje
 • Integracja
 • Wdrażanie i zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktowymi sytuacjami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Pobudzanie wewnątrz-sterowności
 • Leadership
 • Development manager

oraz inne kompetencje miękkie

Po wyborze dokładne tematyki, przygotujemy program szkolenia i zaproponujemy konkretne gry.