O projekcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług szkoleniowych, doradztwa i coachingu biznesowego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

19.2 „Wsparcie na wdrażaniem operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.